Веникс – производител на дрехи и тениски с шевици, ризи с български, бродирани шевици, дамски рокли с шевица, български носии, производител на моряшки тениски, моряшки потници, моряшки рокли..

Политика за поверителност

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.  Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да използвате нашите услуги.

Уебсайтът www.venix.bg се притежава от ВЕНИКС ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 160084153, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, п.к. 4023, р-н Тракия, ж.к. Тракия, бл. 6, вх. Б, ет. 2, ап. 4, тел.  +359 888 528 891;  + 359 887 698 399; имейл: office@venix.bg

С цел продажба и доставка на стоки в www.venix.bg („Уебсайта“) ВЕНИКС ЕООД („Дружеството“) обработва лични данни на физически и юридически лица – клиенти на ВЕНИКС ЕООД или други физически лица, посочени по-долу („Субекти на данни“), в съответствие с настоящата Политика.

Като администратор на лични данни, ВЕНИКС ЕООД на Република България спазва принципите за защита на личните данни, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 и законодателството на Европейския съюз и Република България.

 1. КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

 1. СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ВЕНИКС ЕООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките на ВЕНИКС ЕООД. Предоставянето на тези данни е напълно доброволно. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в нашия уебсайт и управление на Вашите покупки. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на ВЕНИКС ЕООД.

 1. КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

IV.1. Данни, предоставени чрез директни взаимодействия.

Когато се регистрирате, за да използвате нашите Услуги, ние можем да събираме следната информация за Вас: две имена и имейл адрес. Също така ще запазим данните Ви за вход в нашия уебсайт (дата  на регистрация, дата на последната промяна на паролата, дата на последно успешно влизане), типа и версията на браузара Ви.

За поръчки и/или договори за доставка на стоки ние събираме следната информация: две имена, имейл адрес, телефона за контакт, държава, пол, адрес за доставка на поръчаните стоки;

За абонамент за нашия бюлетин и други маркетинг дейности събираме следната информация: две имена, телефон за контакт, населено място, адрес, имейл адрес, пол, възраст.

При запитване във формата на контакт – събираме име, имейл адрес; телефон за контакт.

За издаване на фактура и обработването ѝ  – събираме имената Ви, адрес за фактура, адрес за доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката. Възможно е изискване и на лични данни, които са задължителни, съгласно нормативната уредба.

IV.2. Информация, която събираме автоматично, когато използвате нашите услуги.

Всеки път, когато потребител отвори нашия уебсайт и различните менюта в него, ние получаваме информация под формата на информационен протокол със следното съдържание:

– уебстраницата, която ви е препратила към нас;

– IP-адрес;

– дата и продължителност на достъпа;

– запитването на потребителя;

– количеството на прехвърлените данни;

– информация за браузъра и операционната система, които използвате;

– гео локация.

IV.3. Бисквитки и подобни технологии

Използваме “бисквитки” (“cookies”), за да управляваме сесиите на потребителите, да съхраняваме подбора на предпочитанията Ви, свързани с използван език и да Ви предоставяме подходящи реклами. “Бисквитките” са малки текстови файлове, прехвърлени от уеб сървър на твърдия диск на Вашето устройство. Бисквитките могат да се използват за събиране на датата и часа на посещението на уебсайта, историята на сърфирането в интернет, Вашите предпочитания и потребителското Ви име. Можете да настроите браузъра си да откаже всички или някои “бисквитки” или да ви предупреждава, когато уебсайтовете, които посещавате  задават или имат достъп до “бисквитки”. Моля, имайте предвид, че aко деактивирате или откажете “бисквитките”, някои части от нашите услуги / Платформа може да станат недостъпни или да не функционират правилно. За повече информация относно “бисквитките”, които използваме, моля, вижте нашата Политика относно “бисквитките” и подобни технологии.

IV.4. Данни от трети страни или от публично достъпни източници

Ние получаваме Ваши лични данни от различни трети страни и публични източници, както е посочено по-долу:

– Конкретни технически данни и информация за използването  на Услугите от доставчици на анализи като Google Аnalyitics, Facebook, Google и други подобни;

– Данни, събирани от прочит на бисквитки, данни от рекламни мрежи като например Programmatic Advertising и други подобни;

– Публично достъпна, специализирана информация от доставчици на информация за търсене като публични онлайн каталози и директории;

– Данни от профили в социални мрежи, когато осъществявате чрез тези  профили достъп до нашите услуги в Платформата.

 • ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за ВЕНИКС ЕООД са:

– Дейности по управление на електронния ни магазин;

– Данни за целите на изпълнение на направена поръчка от електронния магазин на ВЕНИКС ЕООД на основание сключването на договор;

– Осчетоводяване и фактуриране на покупките от електронния магазин на основание законовото ни задължение за това;

– Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни;

– Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие.

Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно най-новите ни продукти и предстоящи събития. Тя ни помага и да подобрим услугите, съдържанието и рекламата ни.

Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни.

В допълнение, Вашите данни се обработват от ВЕНИКС ЕООД и за целите на:

– Установяване на рекламации, свързани с продукти на ВЕНИКС ЕООД, на основание легитимния интерес;

– Запитвания, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието Ви.

 •  РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В дадени случаи ВЕНИКС ЕООД може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори – подизпълнители, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на Дружеството или помагат на ВЕНИКС ЕООД в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.

За случаите, в които ВЕНИКС ЕООД споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на ВЕНИКС ЕООД, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

Вашата лична информация, в частност личните Ви данни, които ние обработваме, може да бъде разкрита пред органите на реда, когато тази информация бъде поискана от нас по съответния законов ред на базата на съответните правни основания.

 •  ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ

ВЕНИКС ЕООД не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС като правило.

 •  ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ВЕНИКС ЕООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

Всички служители на ВЕНИКС ЕООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът на служители на ВЕНИКС ЕООД до Вашите данни е ограничен до степента, необходима за извършване на техните задължения.

За случаите, в които ВЕНИКС ЕООД споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на ВЕНИКС ЕООД има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

 1.  СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Данните, които събираме за вас, ще бъдат съхранени само толкова дълго, колкото е небходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на съответствие със законови, счетоводни или отчетни изисквания.

За да определим подходящия период на запазване на личните Ви данни, ние взимаме предвид количеството, естеството и чувствителността на личните Ви данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства и приложимите законови изисквания.

Ако Вашият профил не е бил активен за период, по-дълъг от 24 месеца, ние ще изтрием профила Ви, включително всички Ваши лични данни, съхранявани в профила. Това означава, че няма да имате достъп до този профил и няма да може да го използвате.

 •  ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ.

Ако сте предоставили Ваши лични данни на ВЕНИКС ЕООД, Вие разполагате със следните права:

– Право да поискате достъп до личните си данни (обикновено наричано „искане за достъп на субекта на данните“). Това право ви дава възможност да получите копие от личните си данни, които съхраняваме и да проверите дали са законно обработвани;

– Право да поискате коригиране на личните Ви данни, които имаме за Вас. Това право Ви дава възножност да коригирате всички  непълни или неточни данни, които имаме за Вас. Въпреки това може да се наложи да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте;

– Право да поискате ограничаване на обработкатана личните Ви данни. Това ви дава възможност  да се свържете с нас с искане за преустановяване на  обработката на личните Ви данни в следните хипотези: а) ако искате да докажем точността на данните; б) когато смятате, че  използването на данните от нас е незаконно; в) когато изисквате от нас да съхраняваме данните, дори ако вече нямаме нужда от това, тъй като Ви е нужно да установите, за  да упражнявате или да докажете Ваши претенции; или г) когато сте се противопоставили на използването на Вашите данни, но трябва да проверим дали притежаваме законови основания да ги използваме.

– Право да поискате заличаване на личните Ви данни. Това право Ви дава възможност да се свържете с нас с искане за  изтриване или премахване на  личните Ви данни, когато няма основателна причина, за да продължим да ги обработваме. Освен това, имате право да поискате да изтрием или премахнем вашите лични данни, когато успешно сте упражнили правото си да възразите срещу обработването (виж, по-долу), когато имате съмнение, че  е възможно да сме обработили вашата информация не в съответствие със законовите изисквания  или от когато се изисква да изтрием личните Ви данни, за да бъдем в съответствие със законовите изисквания. Моля, имайте предвид, че за определени цели може да сме законово задължени да съхраняваме Вашите лични данни. 

– Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни,  когато е основано  на легитимен интерес (или на такъв на трета страна) и има основание за ваши конкретни интереси, което ви кара да се противопоставите на обработката на личните Ви данни на това основание, като смятате, че обработването нарушава Ваши основни права и и свободи. Имате право да възразите, когато обработваме вашите лични данни за целите на директния маркетинг. В определени случаи можем да докажем, че имаме убедителни легитимни основания да обработваме информацията относно Вас, което отменя вашето право на възражение. 

– Право да поискате прехвърляне на личните Ви данни към Вас или на трета страна. Ще Ви предоставим или на посочена трета страна, която сте избрали, Вашите лични данни в структуриран, обикновено използван, машинно четим формат. Имайте предвид, че това право се отнася  само за автоматизирана информация, за която първоначално сте предоставили съгласието си да използваме или която сме използвали, за да сключим договор с Вас.

– Право да оттегляте вашето съгласие за обработването на личните Ви данни имате по всяко време. Това не засяга законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание  предварително дадено Ваше съгласие.

– Право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните. Вие можете да подадете жалба или сигнал в Комисията за защита на личните данни по един от следните начини:

1. Лично, на хартиен носител – в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (вижте местоположението на КЗЛД).

2. С писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни.

3. По факс – 029153525.

4. По електронен път на имейла на КЗЛД (kzld@cpdp.bg). При подаване на жалба по този начин, тя трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис (не сканирана!).

5. Чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление”.

Упражняването на Вашите права, не е обвързано със заплащане на такса. Въпреки това, може да наложим разумна такса, ако молбата Ви е очевидно неоснователна, повтаряща се или прекомерна. Може да откажем да изпълним искането Ви при тези обстоятелства.

Ще направим всичко възможно, за да отговорим на всяко легитимно искане в рамките на един месеца от подаването му. В случай че искането Ви е особено сложно или сте направили няколко искания, изпълнението може да ни отнеме повече от един месеца. В този случай ще Ви уведомим и ще Ви държим в течение.

В случай че решите да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, преди да го направите, бихме искали да се запознаем с Вашите основания за жалба и претенции и да направим всичко възможно, за да ги разрешим. Моля, обърнете се към нас на тел. +359 888 528 891; +359 887 698 399 или имейл адрес: office@venix.bg.

 •  ДЕЦА

Не събираме лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на ВЕНИКС ЕООД, свържете се с нас и ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

 • СЪГЛАСИЕ

В качеството Ви на ползвател на нашата интернет страница, Вие се съгласявате с нашата политика на поверителност, касаеща лични данни.

 •  ПРАВО НА ПРОМЯНА

Запазваме правото си да променяме настоящата Политика за поверителност по всяко време. Всяка промяна ще бъде отразена на настоящата страница и ще влезе в сила веднага след публикуването ѝ.

 • ДАННИ  ЗА  КОНТАКТ

Ако желаете да ни зададете въпроси, свързани с настоящата политика или защитата на личните данни на ВЕНИКС ЕООД, моля свържете се с нас на на тел. +359 888 528 891; +359 887 698 399 или имейл адрес: office@venix.bg.

 • КОНТРОЛЕН ОРГАН

Комисия за защита на личните данни

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

kzld@cpdp.bg

За справки по постъпили жалби, сигнали и въпроси 02/91-53-519

факс 02/91-53-525

Последна редакция: 01.12.2020 г.